Yazar Arşivi: metehan

Vim / Vi’da Dosya Kaydetme ve Düzenleyiciden Ç?kma

Vim is the text editor of choice for many users that spend a lot of time on the command line. Unlike other editors, Vim has several modes of operation, which can be a little intimidating for new users. Vim or its precursor Vi comes preinstalled on macOS and almost all Linux distributions. Knowing the basics of Vim will help you ... Devamını Oku »

CentOS 7’de Ana Bilgisayar Ad? Ayarlama veya De?i?tirme

Introduction A hostname is simply the name a server goes by on the network. Setting a unique hostname is an excellent way to quickly find and identified different servers on your network. There are three 3 types of hostnames. The static hostname is the most important one, and it’s stored in the /etc/hostname file. This hostname is used among machines to identify a particular server. The ... Devamını Oku »

CentOS SSH Port Numaras? De?i?tirme

First, we must edit the SSHD (SSH server daemon) configuration file. Use your favorite text editor. vi /etc/ssh/sshd_config Add the following code to either the top or the bottom of the configuration file. # SSH Port Port 2124 # the port you want to change it to Next, we’ll update the firewall. If you have disabled the firewall, skip this ... Devamını Oku »

Windows Kiosk Gibi Kullanma (Program K?s?tlama)

Merhaba, Uzun zaman sonra tekrar bir yaz? ile sizlerleyim. Geçenlerde i?yerimin bir lokasyonu için belli bir program?n çal??aca?? bir bilgisayar yapmam?z gerekti. Windowsun program engelleme özelli?ini kullanarak i?i halledebildik. Daha sonra shell de?i?tirerek farkl? bir yöntem de denedik bu yaz?mda ikisine de de?inece?im hangisi ho?unuza giderse onu deneyebilirsiniz… Öncelikle gpedit.msc ile bir ya da birkaç program kullanmay? gösterelim; Sadece ?stenilen ... Devamını Oku »

?ifre girmeden uzak masaüstü ba?lant?s? kurmak

Temel olarak 1) Ba?lat>Ayarlar>Denetim Masas?>Kullan?c? Hesaplar?’ na girerek bilgisayarda oturum açt???m?z kullan?c? ad?n? ?ifrelendiriyoruz. 2) Bilgisayar?m’a sa? klik yap?p özellikler’ i aç?yoruz. Uzak Sekmesi alt?ndaki “Kullan?c?lar?n bu bilgisayara ba?lanmas?na izin ver” seçene?i i?aretleyip tamam’ a t?klayoruz. 3) Herhangi bir bilgisayardan Ba?lat>programlar>donat?lar>ileti?im>uzak masaüstü ba?lant?s?na t?klayarak, IP adresini, kullan?c? ad? ve ?ifre bilgilerini girip ba?lan? t?kl?yoruz ve ba?lan?yoruz. Bu en basit haliyle ... Devamını Oku »