Yazar Arşivi: metehan

2013 Youtube en çok izlenenleri

YouTube’da’ki videolar?n yüzde 80’i Amerika Birle?ik Devletleri d???ndaki bölgelerden görüntülendi. Norveçli komedyenler taraf?ndan haz?rlanan The Fox videosu 275 milyondan fazla kez izlenerek 2013’ün en h?zl? yükselen videosu olman?n ötesine geçerek, en çok aranan Cad?lar Bayram? kostümleri aras?nda yer ald? hatta ayn? isimle bir çocuk kitab? haz?rlanmaya ba?lad??? duyuruldu. PSY’nin Gangnam Style’dan sonraki videosu Gentleman da rekor say?lar elde ederken, Harlem ... Devamını Oku »

Dünyada kaç adet hosting var

Dünya da kaç adet alan ad? var adl? yaz?m?zda ki istatistikten yola ç?karak, alan adlar?n?n %86 s?nda web sitesi oldu?unu görmekteyiz. Buda 2012 4. çeyre?inde ortalama 197 milyon  hosting (alan ad? bar?nd?rmas?) oldu?unu göstermektedir. Devamını Oku »

Spam Kutusuna Dü?memenizi Sa?layacak 7 Etkili Taktik

Markalar?n büyük bölümü, e-posta pazarlama kampanyalar?nda bilinçli ve kasten spam göndermeseler dahi, olmas? gerekenden daha yüksek bir spam puan? al?nmas?na yol açabilecek, görünü?te zarars?z gibi san?lan baz? hatalar? e-postalar?nda yer veriyorlar. Bunun yan? s?ra baz? markalar ise, e-postalar?n?n içerisine, gönderilerin üyelerin spam kutusuna dü?mesine neden olabilecek zararl? ya da kurallara uymayan ?eyler de ekleyebiliyor. Bu sebeple markan?n gönderdi?i e-posta da ... Devamını Oku »