Ba?lang?çta Server Manager’in Gelmemesi ?çin

Windows Server 2012 R2 aç?ld???nda bilgisayar?n ba?lang?c?nda Server Manager ekran?n?n gelmemesi için gerekli olan ayarlar? yapaca??z.

Server manager ekran? aç?kken ekran?n sa? üst kö?esinde bulunan Manage menüsüne gidiyoruz. Gelen menülerden Server Manager Properties seçene?ini seçiyoruz.

Server Manager Properties ekran?ndayken “Do not start Server Manager automatically at logon” chekbox’?n? i?aretliyoruz.

Bu i?lemleri yapt???m?zda Windows Server 2012 R2 i?letim sistemimiz aç?ld???nda Server Manager ekran? ba?lamam?? olacak.