Facebook, Video Yay?nc?l???yla Para Da??tacak

 

Milyarlarca kullan?c?s?yla dünyan?n en büyük sosyal medya platformu olmay? ba?aran Facebook, ?imdi de YouTube gibi video yay?nc?l???na ba?layarak para da??tacak.

Kullan?c? potansiyelini paraya dönü?türmek için her f?rsat? de?erlendiren Facebook, Youtube gibi para da??tmaya ba?layacak. Video yay?nc?lar?na ödeme yapacak olan ABD’li sosyal medya devi, ayn? zamanda anla?aca?? dev televizyon kanallar?yla da partner olarak, içerik üreten her kesime reklam gelirlerinden elde edece?i pay?n yüzde 55’lik k?sm?n? da??tacak.

Youtube’u zor durumda b?rakacak

Günde 3 milyardan fazla video izlenen Facebook’ta önceden sadece kendi platformunda payla??ma izin veren Facebook, art?k ’embed kodu’ üzerinden de video payla??m?na olanak sunacak. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek olan projeyle payla??lan videolarda reklam gösterilecek ve buna bedel olarak da yay?nc?lara para kazand?r?lacak. Facebook bu konuda rakibi YouTube’u oldukça zor durumda b?rakacak.