Salı , 18 Şubat 2020
Duyurular

MySQL 5.7 Strict Mode Sorunu – Plesk – Windows

MySQL 5.7 Strict Mode Sorunu – Plesk – Windows

MySQL 5.7 güncellemesinden sonra yazılımlarınızda sorun çıkabiliyor, bu durum eski strict mode’un MySQL 5.7’de aktif olmasıdır.

Strict SQL mode enabled in %plesk_dir%Databases\MySQL\my.ini dosyasına girerek, en alt satıra aşağıda bulunan satırları girip, mysql sunucuzu yeniden başlatmanız yeterlidir.

1) Sunucunuza uzak masaüstü ile bağlanın.
Öncelikle dosyanızın bir yedeğini alın, %plesk_dir%Databases\MySQL\my.ini

2) Aşağıda bulunan “sql_mode” ile başlayan satırı %plesk_dir%Databases\MySQL\my.ini dosyasının [MySQLD] yazan satırın altına ekleyiniz:

sql_mode=IGNORE_SPACE,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

3) Yönetici olarak PowerShell terminal ekranını çalıştırarak MySQL hizmetinizi önce durdurup sonra yeniden başlatmanız gerekmekte:

PS > net stop mysql57
PS > net start mysql57

işlem tamamdır.