Pazartesi , 18 Kasım 2019
Duyurular

Windows Server 2012 üzerinde VPN kurulumu

Windows Server 2012 üzerinde VPN kurulumu (Tek network kartı ile)
VPN (Virtual Private Network) Sanal Özel ağ diyebiliriz. Kullanılma amacı herhangi bir yerden Şirketimize bir sanal kanal kurup client pc’yi network’e bağlamaktır. Çoğunlukla kullanılma amacı Exchange Server’a bağlantı ortak dosya paylaşımlarına ulaşımdır.

VPN’de yapısı gereği 2 network kartı ile kurulması gerekiyor.
1. Network dışarıdan gelen bağlanıtyı kabul etmek.
2. Network kartıda iç network’den bağlantı sağlamak
Ama ben kurulumu 1 network kartı ile yapacağım o yüzdende microsoft’un bize sağlamış olduğu sanal network kartını kullanacağım.

Kurulum aşamalarında;
1- Modemde NAT yapmak (port Yönlendirmek)
a-Windows ise PPTP bağlantı 1723 port
b- Cisco ise L2TP bağlantı 1701 port kullanır.
2- Windows Server’da sanal network kartı eklemek (Microsoft loopback network kart)
3- Windows AD’de bağlantı sağlanacak client için Netwok Access Permission izinlerini açmak
4- Windows Server 2012 Remote Access Rolu’nun kurulması.
5- Routing and Remote Access Rolunun yapılandırılması
6- Windows 7 üzerinden ve Cep telefonu üzerinden denemek.

Windows Sanal kart eklemek için.


Device
Manager
bölümünden Add legancy hardware seçilir.

Next ile devam

Donanım’ı otomatik tara 1. Seçenek.Microsoft bölümüden Microsoft KM-TEST Loopback Adapter şeçilir.


Kurulum tamamlandı.

Kullanıcıya VPN bağlantı izni vermek için.

Active Director Users and Computers Seçeneğinden
User
üzerinde Properties seçilerek.

Dial-in’den Network Access Permission bölümünde
Allow Access seçeneği seçilir.

Windows Server 2012 Rolu kurulumu için;

Add Roles and Features seçilir.

Next

Role- based or feature-based installation seçeneği seçilir.

Tek Server olduğu için otomatik seçili geldi Next diyerek
devam ediyorum.

Remote Access rolü seçildiğinde

Role bağlı features’ler geldi.
Remote Server Administration Tolls
ve Web Server (IIS) kurulması gerektiği belirri
Add Features seçilir.

Remote Access seçildi next diye devam
ediyorum.

Featuress bölümü Next ile devam
ediyorum.

Remote Access bölümü next ile devam

Burada DirectAccess and VPN (RAS) seçiyorum.

Web Server bölümü next ile devam

Default seçili seçeneklerle bırakıyorum.

Install seçeneği ile kuruluma başlıyorum.

VPN rolü tamamlandı Close seçeneği ile kapatıyorum.

Şimdi Route and Remote Access Rolunu yapılandırmak için;

VCENTER Server üzerinde Sağ tıklayarak Configure and
Enable Routing and Remote Access
seçeneği seçilir.

Next ile devam ediyorum.

Remote Access (dial-up or VPN) seçeneğini seçiyorum.

Burada VPN seçip devam ediyorum

Eğerki Server’da tek Network kartı olursa
bu hatayı veriyor ben Microsoft Loopback kartını eklediğim için hatasız devam
ediyorum.
Less than two network interfaces were detected on this
machine.

Network kartları geldi Ethernet olan kartı seçtim diğer kart zaten
loopback
kartı.

Bu alanda VPN ile bağlanan client’ın alacağı ip adresini otomatik alsın
diyoruz ben sonradan ayarlıyacağım IP aralığını.

Radius server bölümünde No, use routing and Remote
Acess to authentication connection request
seçeneğini seçiyoruz.

Finish seçeneğini sectiğimizde

DHCP server ile ilgili uyarı verdi Ok dediğimizde.

Hizmeti başlatıyor.

Routing and Remote Access bölümünde yine
Properties seçeneği seçiyorum.

IPv4 bölümünde Ethernet kartı default Ethernet2 olarak geldi ama
bende ehternet2 loopback kartı olduğu için Aktif kullanılan ethernet’i
seçiyorum.

Yine bu alanda Client’lar IP adresini DHCP üzerinden alıyor Statik almasını
sağlamak için Static adress pool seçeneğini seçiyorum ve
Add seçeneğini seçerek
Ip başlangıcını
192.168.1.50
Ip bitişini 192.168.1.60

Seçerek
tanımlıyorum.

Ok seçerek tamamladım işlemerimi.

Şimdi Denemeye başlıyalım.

Windows 7 üzerinden deniyorum Network
adress
bölümünden Open Network and Sharing Center
seçeneğinden.

Set up a new connection or network seçeneğinden

Connect to a workplace seçeneği

Bağlanacağım dış IP giriyorum.Use
my internet connetion (VPN)

User name
Passwprd
Domain name girildikden sonra Connect
seçiyorum

Görüldüğü gibi Bağlantı sağlandı benim başlattığım aralık da IP adresi
aldı.


Cep telefonundan da deneme yaptım görüldüğü gibi sorunsuz bağlandı.